ADR tanácsadás - oktatás Nagykanizsa, Zalaegerszeg

Aktuális:

   
FIGYELEM! ADR változások 2015-től!
   
Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó, ADR tanácsadás Nagykanizsa, Zalaegerszeg, ADR tanácsadás és oktatás, tanfolyam és vizsgáztatás.
   
Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó, ADR tanácsadás Nagykanizsa, Zalaegerszeg, ADR tanácsadás és oktatás, tanfolyam és vizsgáztatás.

 

START Autósiskola Nagykanizsa, Jogosítvány minden kategóriából, Személygépkocsi, Motor, Tehergépkocsi, Autóbusz, Elsősegély tanfolyam, Árufuvarozó GKI, Személyszállító GKI, ADR tanácsadás és oktatás, OKJ-s gépkezelő tanfolyamok és vizsgák.
START Autósiskola Zalaegerszeg, Jogosítvány minden kategóriából, Személygépkocsi, Motor, Tehergépkocsi, Autóbusz, Elsősegély tanfolyam, Árufuvarozó GKI, Személyszállító GKI, ADR tanácsadás és oktatás, OKJ-s gépkezelő tanfolyamok és vizsgák.
Árufuvarozó GKI, Személyszállító GKI, ADR tanácsadás és oktatás, OKJ-s gépkezelő tanfolyamok, vizsgák, elsősegély tanfolyam és vizsgáztatás.
A StartBusz belföldi és külföldi személyszállítási szolgáltatást végez. StartBusz, Nagykanizsa, Zalaegerszeg,  Buszbérlés, Személyszállítás, Utazásszervezés
Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó, ADR tanácsadás Nagykanizsa, Zalaegerszeg, ADR tanácsadás és oktatás, tanfolyam és vizsgáztatás.

START Autósiskola Nagykanizsa, Jogosítvány minden kategóriából, Személygépkocsi, Motor, Tehergépkocsi, Autóbusz, Elsősegély tanfolyam, Árufuvarozó GKI, Személyszállító GKI, ADR tanácsadás és oktatás, OKJ-s gépkezelő tanfolyamok és vizsgák. START Autósiskola Zalaegerszeg, Jogosítvány minden kategóriából, Személygépkocsi, Motor, Tehergépkocsi, Autóbusz, Elsősegély tanfolyam, Árufuvarozó GKI, Személyszállító GKI, ADR tanácsadás és oktatás, OKJ-s gépkezelő tanfolyamok és vizsgák. Árufuvarozó GKI, Személyszállító GKI, ADR tanácsadás és oktatás, OKJ-s gépkezelő tanfolyamok, vizsgák, elsősegély tanfolyam és vizsgáztatás. Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó, ADR tanácsadás Nagykanizsa, Zalaegerszeg, ADR tanácsadás és oktatás, tanfolyam és vizsgáztatás. A StartBusz belföldi és külföldi személyszállítási szolgáltatást végez. StartBusz, Nagykanizsa, Zalaegerszeg,  Buszbérlés, Személyszállítás, Utazásszervezés

ADR TANÁCSADÁS

 

 START ADR Oktatás Nagykanizsa, Zalaegerszeg, alapképzés, szakosító képzés, felújító képzés, tartányos, küldeménydarabos, ömlesztett szállítási mód, Undort kelto anyagok szállítása, Oktatás, Tanfolyam és vizsgáztatás. 

Minden vállalkozásnak, amely veszélyes árut közúton szállít, fuvaroz vagy ahhoz kapcsolódó csomagolást, berakást, töltést vagy kirakást végez, egy vagy több veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót kell kineveznie, aki azért felelős, hogy segítse megelőzni, hogy e tevékenységek veszélyeztessék az embereket, az anyagi javakat vagy a környezetet.

Az ideális tanácsadó naprakészen követi a tevékenységével kapcsolatos jogszabályok változásait. Ezek a szállítással, járművek engedélyeztetésével, járművezetőkkel, útvonalengedélyekkel, veszélyes anyagokkal, munkaegészségüggyel, munkabiztonsággal, kárelhárítással és katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályok, előírások. A rendszer új jogszabályoknak való megfeleltetéséről folyamatosan gondoskodik.

 START ADR Oktatás Nagykanizsa, Zalaegerszeg, alapképzés, szakosító képzés, felújító képzés, tartányos, küldeménydarabos, ömlesztett szállítási mód, Undort kelto anyagok szállítása, Oktatás, Tanfolyam és vizsgáztatás. 

Tájékoztatás az ADR 1.3 fejezete szerinti kötelező oktatással kapcsolatban

 

„Veszélyes áruk: olyan anyagok és tárgyak, amelyek szállítását az ADR tiltja, vagy csak feltételekkel engedi meg;”

 

Tehát az ADR szerint veszélyes árunak minősülnek pl. az aeroszolok (csavarlazító, légfrissítő stb.), benzin/gázolaj, festékek, bizonyos tisztítószerek (pl. Domestos), gázok (oxigén, PB-gáz stb.), de veszélyes hulladékok szállításánál (pl. fáradt olaj, üres aeroszolok, üres festékes, tisztítószeres flakonok stb.), illetve szállításra való előkészítésénél is be kell tartani az ADR előírásait (is).

 

Sok esetben egy vállalkozás ténylegesen nem végez szállítást/fuvarozást, ám ebben az esetben is lehet ADR szerinti résztvevői besorolása. Amikor átveszi a hozzá érkező árut, akkor címzett és/vagy kirakó, amikor előkészíti a veszélyes hulladékot szállításra, akkor csomagoló és feladó. A feladó kötelezettségei pl.:

 

  • meg kell győződnie arról, hogy a veszélyes áru az ADR-el összhangban van besorolva és az ADR szerint szállítható
  • nyomon követhető módon el kell látnia a szállítót információval és adatokkal, ill. szükség esetén az előírt fuvarokmányokkal és kísérő okmányokkal
  • csak olyan csomagolóeszközöket szabad használnia, amelyek jóvá vannak hagyva és az adott anyag szállítására alkalmasak, ill. el vannak látva az ADR által előírt jelölésekkel stb..

 

Az ADR előírása szerint a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkakört ellátó személyeknek (csomagolók, raktárosok, rakodók, ügyintézők, stb.) feladatukhoz és felelősségükhöz igazodó képzésben kell részesülniük a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokból. A képzést az alkalmazottaknak még a felelősség elvállalása előtt kell megkapniuk. Az olyan munkakör, amelyre a szükséges képzés még nem történt meg, csak képzett személy közvetlen felügyelete mellett látható el.

 

Az oktatást csak a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó, hatályos bizonyítvánnyal rendelkező veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó tarthatja. A képzést ismeretfelújító oktatás keretében rendszeresen ki kell egészíteni az előírásokban történt változásokkal.

 

Érintett személyek lehetnek:

  • adminisztrációt végzők, ügyintézők
  • be- és kirakodók, raktárosok, targoncakezelők, árukezelők, csomagolók
  • gépjárművezetők és jármű személyzet

 

Az érintett személyeknek ismerniük kell a veszélyes áruk szállítására vonatkozó (pl. csomagolás, jelölés, okmányok stb..) általános előírásokat. A személyzetet ki kell oktatni a veszélyes áruk által képviselt veszélyekről és kockázatokról is azzal arányban, hogy a veszélyes áruk szállításakor, be- vagy kirakásakor bekövetkező baleset esetén mekkora a sérülés veszélye, ill. mennyire van kitéve a veszélyes áru hatásának. Az oktatás célja, hogy a személyzet tudatában legyen a biztonságos árukezelés szabályainak és a veszélyhelyzet elhárítására teendő intézkedéseknek.

 

Az ADR-ben mentességet alkalmazni bizonyos esetekben a szállításra lehet, de az „1.3-as” oktatásra nem. Jelenleg az oktatás elmaradásának büntetési tétele 100.000 Ft!

 

A munkáltató az oktatásban részt vevő részére igazolást állít ki. Az igazolást a jármű személyzetének a szállítás ideje alatt magánál kell tartania és a hatóság részére ellenőrzéskor bemutatnia. Az oktatásra vonatkozó iratokat a munkáltatónak legalább öt évig, de legalább a munkakör betöltésének megszűnését követő két évig meg kell őriznie.

 

 

Amennyiben az Ön cégének a leírtak alapján szüksége van veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóra, ADR 1.3 fejezete szerinti oktatásra, vagy nem biztos benne, de szeretné tudni, akkor állok rendelkezésére, és egy telefonos vagy személyes megbeszéléssel segítek Önnek!

Tisztelettel:

Pál József
Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó
ADR oktató

 

Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadás, ADR oktatás, vizsgáztatás
ADR TANÁCSADÁS - OKTATÁS, Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó